[stt/87 Phút VS] [hd/2021]
Kế Hoạch Đổi Chồng - Kế Hoạch Đổi Chồng (2018)

[Kế Hoạch Đổi Chồng - Kế Hoạch Đổi Chồng (2018)]

[stt/Tập 151 VS] [hd/2020]
Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)

[Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)]

[stt/123 Phút VS] [hd/2021]
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội - Angel Has Fallen (2019)

[Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội - Angel Has Fallen (2019)]

[stt/Full LT] [hd/2019]
Lật Mặt 4 Nhà Có Khách - Face Off 4 The Walking Guests (2019)

[Lật Mặt 4 Nhà Có Khách - Face Off 4 The Walking Guests (2019)]

[stt/Full 25 VS] [hd/2019]
Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta -  Put Your Head On My Shoulder (2019)

[Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta - Put Your Head On My Shoulder (2019)]

[stt/Full 41 VS] [hd/2019]
Phượng Dịch Truyền Thuyết Phượng Hoàng - Legend Of The Phoenix (2019)

[Phượng Dịch Truyền Thuyết Phượng Hoàng - Legend Of The Phoenix (2019)]

[stt/Full 16 VS+TM] [hd/2019]
Lãng Khách - Vagabond (2019)

[Lãng Khách - Vagabond (2019)]

[stt/Full 60 TM] [hd/2019]
Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên - Love And Destiny (2019)

[Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên - Love And Destiny (2019)]

[stt/Full 63 TM] [hd/2019]
Hương Mật Tựa Khói Sương - Heavy Sweetness Ash Like Frost (2019)

[Hương Mật Tựa Khói Sương - Heavy Sweetness Ash Like Frost (2019)]

[stt/Full 34 VS] [hd/2020]
Oan Gia Cay Nồng - Khing Kor Rar Khar Kor Rang (2019)

[Oan Gia Cay Nồng - Khing Kor Rar Khar Kor Rang (2019)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2019]
Thiên Kim Háo Sắc - Lascivious Lady (2019)

[Thiên Kim Háo Sắc - Lascivious Lady (2019)]

[stt/Full 16 VS] [hd/2019]
Bí Mật Nàng Fangirl - Her Private Life (2019)

[Bí Mật Nàng Fangirl - Her Private Life (2019)]

[stt/Full 36 TM] [hd/2019]
Pháp Y Tâm Linh - The Listeners (2019)

[Pháp Y Tâm Linh - The Listeners (2019)]

[stt/Full 50 VS] [hd/2019]
Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

[Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]

[stt/Full 41 VS+LT] [hd/2019]
Cá Mực Hầm Mật - Go Go Squid (2019)

[Cá Mực Hầm Mật - Go Go Squid (2019)]

[stt/Full 46 TM] [hd/2019]
Khánh Dư Niên - Joy Of Life (2019)

[Khánh Dư Niên - Joy Of Life (2019)]

[stt/Full 16 TM] [hd/2019]
Hạ Cánh Nơi Anh - Crash Landing On You (2019)

[Hạ Cánh Nơi Anh - Crash Landing On You (2019)]

[stt/126 Phút TM] [hd/2019]
Đóa Hồng Của Tôi - Rosebud (2019)

[Đóa Hồng Của Tôi - Rosebud (2019)]

[stt/Full 26 TM] [hd/2019]
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Xue Ying Ling Zhu (2019)

[Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Xue Ying Ling Zhu (2019)]

[stt/132 Phút VS] [hd/2019]
Ký Sinh Trùng - Parasite (2019)

[Ký Sinh Trùng - Parasite (2019)]

[stt/123 Phút TM] [hd/2020]
Đại Úy Marvel - Captain Marvel (2019)

[Đại Úy Marvel - Captain Marvel (2019)]

[stt/87 Phút VS] [hd/2019]
Niềm Hy Vọng Cuối Cùng - The Last Boy (2019)

[Niềm Hy Vọng Cuối Cùng - The Last Boy (2019)]

[stt/106 Phút TM] [hd/2019]
Diệp Vấn 4 Hồi Cuối (2019) - Ip Man 4 The Finale [106 Phút VS]

[Diệp Vấn 4 Hồi Cuối (2019) - Ip Man 4 The Finale [106 Phút VS]]

[stt/82 Phút VS] [hd/2019]
Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)

[Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)]

[stt/94 Phút VS+TM] [hd/2019]
Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019)

[Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019)]

[stt/Full 66 LT] [hd/2019]
Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)

[Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)]

[stt/28 TM] [hd/2020]
Bảy Viên Ngọc Rồng Hành Tinh Hắc Ám - Super Dragon Ball Heroes (2019)

[Bảy Viên Ngọc Rồng Hành Tinh Hắc Ám - Super Dragon Ball Heroes (2019)]

[stt/94 Phút TM] [hd/2019]
Phi Vụ Học Đường - Dead Kids (2019)

[Phi Vụ Học Đường - Dead Kids (2019)]

[stt/133 Phút TM] [hd/2019]
Ước Mơ Bị Cấm Đoán - Forbidden Dream (2019)

[Ước Mơ Bị Cấm Đoán - Forbidden Dream (2019)]

[stt/Full 23 VS] [hd/2019]
Mặt Nạ Thủy Tinh - Nakark Kaew (2019)

[Mặt Nạ Thủy Tinh - Nakark Kaew (2019)]

[stt/Full 103 LT] [hd/Bản Quyền]
Sự Trả Thù Hoàn Hảo - Gracious Revenge (2019)

[Sự Trả Thù Hoàn Hảo - Gracious Revenge (2019)]

[stt/Full 60 TM] [hd/2019]
Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)

[Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019)

[Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019)]

[stt/Full 30 TM] [hd/2019]
Tình Yêu Đầu Tiên - The Emergence Of First Love (2019)

[Tình Yêu Đầu Tiên - The Emergence Of First Love (2019)]

[stt/Full VS] [hd/Full TM]
Kẻ Hủy Diệt 6 Vận Mệnh Đen Tối - Terminator 6 Dark Fate (2019)

[Kẻ Hủy Diệt 6 Vận Mệnh Đen Tối - Terminator 6 Dark Fate (2019)]

[stt/188 Phút VS] [hd/188 Phút TM]
Biệt Đội Siêu Anh Hùng 4 Hồi Kết - Avengers 4 End Game (2019)

[Biệt Đội Siêu Anh Hùng 4 Hồi Kết - Avengers 4 End Game (2019)]

[stt/118 Phút VS] [hd/118 Phút TM]
Tiên Hắc Ám 2 - Maleficent 2 Mistress Of Evil (2019)

[Tiên Hắc Ám 2 - Maleficent 2 Mistress Of Evil (2019)]

[stt/Full 55 VS] [hd/Full 55 TM]
Cẩm Y Chi Hạ - Under The Power (2019)

[Cẩm Y Chi Hạ - Under The Power (2019)]

[stt/93 Phút LT] [hd/2019]
Trạng Quỳnh - Phim Chiếu Rạp Việt Nam (2019)

[Trạng Quỳnh - Phim Chiếu Rạp Việt Nam (2019)]

[stt/Full 51 VS] [hd/2019]
Tiểu Nữ Hoa Bất Khí - I Will Never Let You Go (2019)

[Tiểu Nữ Hoa Bất Khí - I Will Never Let You Go (2019)]

[stt/Full 36 VS] [hd/2019]
Cô Dâu Gián Điệp Của Tôi - My Secret Bride (2019)

[Cô Dâu Gián Điệp Của Tôi - My Secret Bride (2019)]

[stt/Full 16 VS] [hd/Full 16 TM]
Đêm Ấy Sao Chổi Đến - The Night Of The Comet (2019)

[Đêm Ấy Sao Chổi Đến - The Night Of The Comet (2019)]

[stt/Full 40 TM] [hd/2019]
Trúc Mộng Tình Duyên - The Great Craftsman (2019)

[Trúc Mộng Tình Duyên - The Great Craftsman (2019)]

[stt/Full 32 TM] [hd/2019]
Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)

[Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)]

[stt/Full 35 VS] [hd/Full 35 LT]
Anh Chỉ Thích Em - I Only Like You (2019)

[Anh Chỉ Thích Em - I Only Like You (2019)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2019]
Chúng Vương Giá Đáo - Emperors And Me (2019)

[Chúng Vương Giá Đáo - Emperors And Me (2019)]

[stt/91 Phút TM] [hd/2019]
Nữ Hoàng Băng Giá 2 - Fronze 2 (2019)

[Nữ Hoàng Băng Giá 2 - Fronze 2 (2019)]

[stt/Full 42 TM] [hd/2019]
Tôi Không Nghiện Mua Sắm - Rebirth Of Shopping Addict (2019)

[Tôi Không Nghiện Mua Sắm - Rebirth Of Shopping Addict (2019)]