[stt/Full 40 VS] [hd/25/40 TM]
Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)

[Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)]

[stt/Full 16 VS] [hd/2020]
Lời Yêu Trong Mưa - Voice In The Rain (2020)

[Lời Yêu Trong Mưa - Voice In The Rain (2020)]

[stt/Full 30 VS+TM] [hd/2020]
Mắt Xích Hận Thù - So Wayree (2020)

[Mắt Xích Hận Thù - So Wayree (2020)]

[stt/Full 45 VS] [hd/Full 45 TM]
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)

[Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)]

[stt/Full 21 VS+TM] [hd/2021]
Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu - Penthouse War In Life (2020)

[Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu - Penthouse War In Life (2020)]

[stt/Full 34 VS] [hd/2020]
Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)

[Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/11/40 TM]
Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)

[Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)]

[stt/Full 30 VS] [hd/2020]
Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)

[Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)]

[stt/Tập 37 VS] [hd/2020]
Tuyệt Thế Võ Hồn - Tuyệt Thế Võ Hồn (2020)

[Tuyệt Thế Võ Hồn - Tuyệt Thế Võ Hồn (2020)]

[stt/Tập 29 VS] [hd/2020]
Thiên Hoang Chiến Thần - Thiên Hoang Chiến Thần (2020)

[Thiên Hoang Chiến Thần - Thiên Hoang Chiến Thần (2020)]

[stt/Tập 19 VS] [hd/2020]
Vạn Giới Pháp Thần - Vạn Giới Pháp Thần (2020)

[Vạn Giới Pháp Thần - Vạn Giới Pháp Thần (2020)]

[stt/Tập 73 VS] [hd/2020]
Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao (2020)

[Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao (2020)]

[stt/Full 20 VS] [hd/18/20 TM]
Công Chúa Khó Gần - No Touch Princess (2020)

[Công Chúa Khó Gần - No Touch Princess (2020)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Khoảnh Khắc Rung Động - Sparkle Love (2020)

[Khoảnh Khắc Rung Động - Sparkle Love (2020)]

[stt/Tập 19 VS] [hd/Tập 16 TM]
Dấu Ấn Rồng Thiêng - Dragon Quest (2020)

[Dấu Ấn Rồng Thiêng - Dragon Quest (2020)]

[stt/118 Phút] [hd/2021]
Tiệc Trăng Máu - Bloody Moon Fest (2020)

[Tiệc Trăng Máu - Bloody Moon Fest (2020)]

[stt/Full 16 VS+TM] [hd/2020]
Vẻ Đẹp Đích Thực - True Beauty (2020)

[Vẻ Đẹp Đích Thực - True Beauty (2020)]

[stt/Tập 15 VS] [hd/2020]
Ta Là Đại Thần Tiên - I Am A Great God (2020)

[Ta Là Đại Thần Tiên - I Am A Great God (2020)]

[stt/Tập 29 VS] [hd/2020]
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhất Niệm Vĩnh Hằng (2020)

[Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhất Niệm Vĩnh Hằng (2020)]

[stt/15/16 VS] [hd/2020]
Ám Hành Ngự Sử - Thanh Tra Hoàng Gia Bí Mật (2020)

[Ám Hành Ngự Sử - Thanh Tra Hoàng Gia Bí Mật (2020)]

[stt/Full 36 VS] [hd/2020]
Ánh Dương Lòng Tôi - Fah Mee Tawan (2020)

[Ánh Dương Lòng Tôi - Fah Mee Tawan (2020)]

[stt/40/44 VS] [hd/2020]
Vật Trong Tay - The Controllers (2020)

[Vật Trong Tay - The Controllers (2020)]

[stt/16/24 VS] [hd/2020]
Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp - A Love So Beautiful (2020)

[Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp - A Love So Beautiful (2020)]

[stt/Full 36 VS] [hd/18/36 TM]
Linh Vực - The World Of Fantasy (2020)

[Linh Vực - The World Of Fantasy (2020)]

[stt/16/24 VS] [hd2020]
Kỳ Nghỉ Ấm Áp - Vacation Of Love (2021)

[Kỳ Nghỉ Ấm Áp - Vacation Of Love (2021)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Bí Mật Võ Lâm - Mỹ Nhân Đồ Giám (2020)

[Bí Mật Võ Lâm - Mỹ Nhân Đồ Giám (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/2020]
Cuộc Sống Vô Hình - Invisible Life (2020)

[Cuộc Sống Vô Hình - Invisible Life (2020)]

[stt/Full 34 VS] [hd/2020]
Mật Mã Đố Kỵ - Rahut Rissaya (2020)

[Mật Mã Đố Kỵ - Rahut Rissaya (2020)]

[stt/Full 35 VS+TM] [hd/2020]
Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân - Marry Me (2020)

[Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân - Marry Me (2020)]

[stt/Full 16 VS] [hd/10/16 TM]
Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì - The Uncanny Counter (2020)

[Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì - The Uncanny Counter (2020)]

[stt/28/32 VS] [hd/2020]
Lừa Em Cưng Tiêu Rồi - Cheat On Me If You Can (2020)

[Lừa Em Cưng Tiêu Rồi - Cheat On Me If You Can (2020)]

[stt/Full 32 VS+TM] [hd/2020]
Chuyện Tình Lãng Mạn Của Ta Và Thiếu Gia - A Love So Romantic (2020)

[Chuyện Tình Lãng Mạn Của Ta Và Thiếu Gia - A Love So Romantic (2020)]

[stt/Full 42 VS] [hd/2020]
Nỗi Hận Người Vợ - Plerng Phariya (2020)

[Nỗi Hận Người Vợ - Plerng Phariya (2020)]

[stt/Tập 05 VS] [hd/2020]
Tinh Hài Kỵ Sĩ - Tinh Hài Kỵ Sĩ (2020)

[Tinh Hài Kỵ Sĩ - Tinh Hài Kỵ Sĩ (2020)]

[stt/Full 10 VS] [hd/2020]
7 Ngày Lãng Mạn 2 - 7 Day Of Romance 2 (2020)

[7 Ngày Lãng Mạn 2 - 7 Day Of Romance 2 (2020)]

[stt/Full 78 VS] [hd/67/78 TM]
Đại Tần Đế Quốc 4 - Qin Dynasty Epic 4 (2020)

[Đại Tần Đế Quốc 4 - Qin Dynasty Epic 4 (2020)]

[stt/Full 45 VS] [hd/2020]
Truyền Thuyết Mê Kông - The Legend Of The Mekong River (2020)

[Truyền Thuyết Mê Kông - The Legend Of The Mekong River (2020)]

[stt/Full 43 VS+TM] [hd/2020]
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)

[Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)]

[stt/Tập 05 VS] [hd/2020]
Cửu Dạ Thần Truyện - Cửu Dạ Thần Truyện (2020)

[Cửu Dạ Thần Truyện - Cửu Dạ Thần Truyện (2020)]

[stt/Full 28 VS+TM] [hd/2020]
Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời - Forever Love (2020)

[Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời - Forever Love (2020)]

[stt/Full 51 VS+TM] [hd/2020]
Hữu Phỉ - Legend Of Fei (2020)

[Hữu Phỉ - Legend Of Fei (2020)]

[stt/08/30 VS] [hd/2020]
Tình Yêu Chốn Đô Thị - Lovestruck In The City (2020)

[Tình Yêu Chốn Đô Thị - Lovestruck In The City (2020)]

[stt/Full 38 VS] [hd/2020]
Lưu Kim Tuế Nguyệt - My Best Friend's Story (2020)

[Lưu Kim Tuế Nguyệt - My Best Friend's Story (2020)]

[stt/Full 26 VS] [hd/2020]
Kỹ Năng Đặc Biệt - My Supernatural Power (2020)

[Kỹ Năng Đặc Biệt - My Supernatural Power (2020)]

[stt/Tập 14 VS] [hd/2020]
Ngoài Vòng Luật Pháp - Laa Tah Chon (2020)

[Ngoài Vòng Luật Pháp - Laa Tah Chon (2020)]

[stt/Full 33 TM] [hd/2020]
Người Thầy Y Đức 2 - Dr Romantic 2 (2020)

[Người Thầy Y Đức 2 - Dr Romantic 2 (2020)]

[stt/Full 08 VS] [hd/07/08 TM]
Ký Ức Tuổi 18 - Live On (2020)

[Ký Ức Tuổi 18 - Live On (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/22/24 TM]
Kịch Bản Yêu Đương - Love Script (2020)

[Kịch Bản Yêu Đương - Love Script (2020)]