[stt/Full 66 TM] [hd/2017]
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mạn Thiên - As Flowers Fade And Fly Across The Sky (2017)

[Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mạn Thiên - As Flowers Fade And Fly Across The Sky (2017)]

[stt/Full 30 VS] [hd/Full 30 TM]
Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi 2 - The Lost Tomb Reboot 2 (2020)

[Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi 2 - The Lost Tomb Reboot 2 (2020)]

[stt/28/45 VS] [hd/2020]
Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (2020)

[Tôi Thân Yêu - To Dear Myself (2020)]

[stt/Full 32 VS] [hd/Full 32 TM]
Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi - The Lost Tomb Reboot (2020)

[Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi - The Lost Tomb Reboot (2020)]

Trấn Hồn kể về hành trình truy tìm tứ thánh khí Triệu Vân Lan và Thẩm Ngụy qua nhiều kiếp để miêu tả lại ván cờ giữa nhân gian, quỷ giới, t...
Trấn Hồn (2018) - Guardian [40/40]

[Trấn Hồn (2018) - Guardian [40/40]]

Bộ phim xoay quanh 2 nhân vật Trình Chân Chân - một cô gái đơn giản, đầy nhiệt huyết và Triệu Bồng Tranh - con trai duy nhất của một ông ch...
Người Bạn Thật Sự Của Tôi (2019) - My True Friend [48/48]

[Người Bạn Thật Sự Của Tôi (2019) - My True Friend [48/48]]

Nội dung phim xoay quanh tiểu thư của gia đình quyền quý Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh đóng). Minh Lan là người thông minh, xinh đẹp, cầm kỳ thi ...
Minh Lan truyện (2019) - The Story Of MingLan [Full 73/73 VS]

[Minh Lan truyện (2019) - The Story Of MingLan [Full 73/73 VS]]

Năm đó, Thần Đao Môn môn chủ Bạch Thiên Vũ ở biên thành Hoa Mai Am bị người ta mai phục hại chết, trở thành một kì án trong võ lâm. Hai mươ...
Biên Thành Lãng Tử (2016) - Edge City Wanderer [Full 50/50 LT]

[Biên Thành Lãng Tử (2016) - Edge City Wanderer [Full 50/50 LT]]