[stt/Full 40 VS] [hd/25/40 TM]
Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)

[Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)]

[stt/Full 30 VS+TM] [hd/2020]
Mắt Xích Hận Thù - So Wayree (2020)

[Mắt Xích Hận Thù - So Wayree (2020)]

[stt/Full 45 VS] [hd/Full 45 TM]
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)

[Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)]

[stt/Full 21 VS+TM] [hd/2021]
Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu - Penthouse War In Life (2020)

[Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu - Penthouse War In Life (2020)]

[stt/Full 34 VS] [hd/2020]
Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)

[Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)]

[stt/Full 26 VS] [hd/2021]
Hoàng Tử Ếch - Rak Woon Wai Jao Chai Kob (2021)

[Hoàng Tử Ếch - Rak Woon Wai Jao Chai Kob (2021)]

[stt/Full 30 VS] [hd/2020]
Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)

[Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Khoảnh Khắc Rung Động - Sparkle Love (2020)

[Khoảnh Khắc Rung Động - Sparkle Love (2020)]

[stt/Full 08 VS] [hd/2021]
Đánh Số Cuộc Tình - Love Scene Number (2021)

[Đánh Số Cuộc Tình - Love Scene Number (2021)]

[stt/Full 38 VS] [hd/33/38 TM]
Nguy Cơ Tiên Sinh - Game Changer (2021)

[Nguy Cơ Tiên Sinh - Game Changer (2021)]

[stt/Full 28 VS] [hd/20/28 VS]
Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh - My Little Happiness (2021)

[Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh - My Little Happiness (2021)]

[stt/Full 36 VS] [hd/2020]
Ánh Dương Lòng Tôi - Fah Mee Tawan (2020)

[Ánh Dương Lòng Tôi - Fah Mee Tawan (2020)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Bí Mật Võ Lâm - Mỹ Nhân Đồ Giám (2020)

[Bí Mật Võ Lâm - Mỹ Nhân Đồ Giám (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/2020]
Cuộc Sống Vô Hình - Invisible Life (2020)

[Cuộc Sống Vô Hình - Invisible Life (2020)]

[stt/Full 34 VS] [hd/2020]
Mật Mã Đố Kỵ - Rahut Rissaya (2020)

[Mật Mã Đố Kỵ - Rahut Rissaya (2020)]

[stt/Full 35 VS+TM] [hd/2020]
Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân - Marry Me (2020)

[Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân - Marry Me (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/2021]
Số Đào Hoa Của Thư Khắc - Shuke And Peach Blossom  (2021)

[Số Đào Hoa Của Thư Khắc - Shuke And Peach Blossom (2021)]

[stt/Full 32 VS+TM] [hd/2020]
Chuyện Tình Lãng Mạn Của Ta Và Thiếu Gia - A Love So Romantic (2020)

[Chuyện Tình Lãng Mạn Của Ta Và Thiếu Gia - A Love So Romantic (2020)]

[stt/Full 63 TM] [hd/2019]
Hương Mật Tựa Khói Sương - Heavy Sweetness Ash Like Frost (2019)

[Hương Mật Tựa Khói Sương - Heavy Sweetness Ash Like Frost (2019)]

[stt/Full 78 VS] [hd/67/78 TM]
Đại Tần Đế Quốc 4 - Qin Dynasty Epic 4 (2020)

[Đại Tần Đế Quốc 4 - Qin Dynasty Epic 4 (2020)]

[stt/Full 45 VS] [hd/2020]
Truyền Thuyết Mê Kông - The Legend Of The Mekong River (2020)

[Truyền Thuyết Mê Kông - The Legend Of The Mekong River (2020)]

[stt/Full 43 VS+TM] [hd/2020]
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)

[Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)]

[stt/Full 28 VS+TM] [hd/2020]
Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời - Forever Love (2020)

[Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời - Forever Love (2020)]

[stt/Full 08 VS] [hd/07/08 TM]
Ký Ức Tuổi 18 - Live On (2020)

[Ký Ức Tuổi 18 - Live On (2020)]

[stt/Full 16 TM] [hd/2020]
Tầng Lớp Itaewon - Itaewon Class (2020)

[Tầng Lớp Itaewon - Itaewon Class (2020)]

[stt/Full 27 VS+TM] [hd/2020]
Thiên Kim Háo Sắc 2 - Unique Lady 2 (2020)

[Thiên Kim Háo Sắc 2 - Unique Lady 2 (2020)]

[stt/Full 37 VS] [hd/34/37 TM]
Chung Cực Bút Ký - The Lost Tomb Ultimate Note (2020)

[Chung Cực Bút Ký - The Lost Tomb Ultimate Note (2020)]

[stt/Full 44 VS] [hd/2020]
Bác Sĩ Khoa Nhi - Healer Of Children (2020)

[Bác Sĩ Khoa Nhi - Healer Of Children (2020)]

[stt/Full 50 VS] [hd/2019]
Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

[Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]

[stt/Full 40 VS+TM] [hd/Bản Quyền]
Phù Thế Song Kiều Truyện - Legend Of Two Sisters In the Chaos (2020)

[Phù Thế Song Kiều Truyện - Legend Of Two Sisters In the Chaos (2020)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Nữ Thế Tử - The Heiress (2020)

[Nữ Thế Tử - The Heiress (2020)]

[stt/Full 38 VS] [hd/2020]
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời - Trab Fah Mee Tawan (2020)

[Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời - Trab Fah Mee Tawan (2020)]

[stt/Full 46 TM] [hd/2019]
Khánh Dư Niên - Joy Of Life (2019)

[Khánh Dư Niên - Joy Of Life (2019)]

[stt/Full 16 TM] [hd/2019]
Hạ Cánh Nơi Anh - Crash Landing On You (2019)

[Hạ Cánh Nơi Anh - Crash Landing On You (2019)]

[stt/Full 49 VS] [hd/26/49 TM]
Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)

[Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)]

[stt/Full 36 VS+TM] [hd/2020]
Thợ Săn Tâm Trạch - Psych Hunter (2020)

[Thợ Săn Tâm Trạch - Psych Hunter (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Yêu Phải Nàng Mèo Tinh - Falling in Love With Cats (2020)

[Yêu Phải Nàng Mèo Tinh - Falling in Love With Cats (2020)]

[stt/Full 34 TM] [hd/2017]
Quỹ Trung Mỹ Nhân - Beauties In The Closet (2020)

[Quỹ Trung Mỹ Nhân - Beauties In The Closet (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/2020]
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (2020)

[Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (2020)]

[stt/Full 44 VS+TM] [hd/2020]
Sơ Thần Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable Love (2020)

[Sơ Thần Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable Love (2020)]

[stt/Full 45 VS+TM] [hd/2020]
Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2020)

[Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2020)]

[stt/Full 20 VS] [hd/2020]
Vụ Án Tình Yêu Vượt Thời Gian - Kadee Rak Kham Pop (2020)

[Vụ Án Tình Yêu Vượt Thời Gian - Kadee Rak Kham Pop (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/2020]
Tình Yêu Và Mất Mát - Love And Lost (2020)

[Tình Yêu Và Mất Mát - Love And Lost (2020)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming (2020)

[Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming (2020)]

[stt/Full 16 VS] [hd/2020]
Người Yêu Gián Điệp Của Tôi - The Spy Who Loved Me (2020)

[Người Yêu Gián Điệp Của Tôi - The Spy Who Loved Me (2020)]

[stt/Full 16 VS+TM] [hd/Bản Quyền]
Người Vợ Nguy Hiểm Của Tôi - My Dangerous Wife (2020)

[Người Vợ Nguy Hiểm Của Tôi - My Dangerous Wife (2020)]

[stt/Full 37 VS] [hd/Full 37 TM]
Phố Ma Dương Thân Yêu - Dear Mayang Street (2020)

[Phố Ma Dương Thân Yêu - Dear Mayang Street (2020)]

[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Kỳ Hồn - Hikaru No Go (2020)

[Kỳ Hồn - Hikaru No Go (2020)]