[stt/Tập 17 VS] [hd/2020]
Ta Là Đại Thần Tiên - I Am A Great God (2020)

[Ta Là Đại Thần Tiên - I Am A Great God (2020)]

[stt/Tập 10 VS] [hd/2021]
Thần Võ Thiên Tôn - The Legend Of Sky Lord (2021)

[Thần Võ Thiên Tôn - The Legend Of Sky Lord (2021)]

[stt/Tập 144 VS] [hd/Tập 142 TM]
Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018)

[Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018)]

[stt/Tập 151 VS] [hd/2020]
Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)

[Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)]

[stt/Tập 37 VS] [hd/2020]
Tuyệt Thế Võ Hồn - Tuyệt Thế Võ Hồn (2020)

[Tuyệt Thế Võ Hồn - Tuyệt Thế Võ Hồn (2020)]

[stt/Tập 29 VS] [hd/2020]
Thiên Hoang Chiến Thần - Thiên Hoang Chiến Thần (2020)

[Thiên Hoang Chiến Thần - Thiên Hoang Chiến Thần (2020)]

[stt/04 VS] [hd/2021]
Sơn Hà Kiếm Tâm - Thousand Autumns (2021)

[Sơn Hà Kiếm Tâm - Thousand Autumns (2021)]

[stt/Tập 19 VS] [hd/2020]
Vạn Giới Pháp Thần - Vạn Giới Pháp Thần (2020)

[Vạn Giới Pháp Thần - Vạn Giới Pháp Thần (2020)]

[stt/Tập 73 VS] [hd/2020]
Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao (2020)

[Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao (2020)]

[stt/Tập 19 VS] [hd/Tập 16 TM]
Dấu Ấn Rồng Thiêng - Dragon Quest (2020)

[Dấu Ấn Rồng Thiêng - Dragon Quest (2020)]

[stt/Tập 962 VS] [hd/Tập 960 TM]
Đảo Hải Tặc - One Piece (1999)

[Đảo Hải Tặc - One Piece (1999)]

[stt/Full 04 VS] [hd/Tập 02 TM]
Phàm Nhân Tu Tiên OVA - Phàm Nhân Tu Tiên OVA (2021)

[Phàm Nhân Tu Tiên OVA - Phàm Nhân Tu Tiên OVA (2021)]

[stt/Tập 29 VS] [hd/2020]
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhất Niệm Vĩnh Hằng (2020)

[Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhất Niệm Vĩnh Hằng (2020)]

[stt/Tập 09 VS] [hd/2021]
Lưu Tinh Huyễn Kiếm - Liu Xing Huan Jian (2021)

[Lưu Tinh Huyễn Kiếm - Liu Xing Huan Jian (2021)]

[stt/Tập 02 VS] [hd/2021]
Khôi Bạt Thù Đồ - Khôi Bạt Thù Đồ (2021)

[Khôi Bạt Thù Đồ - Khôi Bạt Thù Đồ (2021)]

[stt/Tập 05 VS] [hd/2020]
Tinh Hài Kỵ Sĩ - Tinh Hài Kỵ Sĩ (2020)

[Tinh Hài Kỵ Sĩ - Tinh Hài Kỵ Sĩ (2020)]

[stt/Tập 05 VS] [hd/2020]
Cửu Dạ Thần Truyện - Cửu Dạ Thần Truyện (2020)

[Cửu Dạ Thần Truyện - Cửu Dạ Thần Truyện (2020)]

[stt/Full 12 VS] [hd/2016]
Toàn Chức Pháp Sư 1 - Quanzhi Fashi (2016)

[Toàn Chức Pháp Sư 1 - Quanzhi Fashi (2016)]

[stt/Full 131 TM] [hd/2015]
Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp - Super Dragon Ball (2015)

[Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp - Super Dragon Ball (2015)]

[stt/Full 291 VS] [hd/1989]
Bảy Viên Ngọc Rồng Z - Dragon Ball Z (1989)

[Bảy Viên Ngọc Rồng Z - Dragon Ball Z (1989)]

[stt/Full 64 VS] [hd/2005]
Bảy Viên Ngọc Rồng GT - Dragon Ball GT (2005)

[Bảy Viên Ngọc Rồng GT - Dragon Ball GT (2005)]

[stt/Full 153 VS] [hd/1986]
Bảy Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball (1986)

[Bảy Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball (1986)]

[stt/Full 26 VS+TM] [hd/2018]
Thiếu Niên Ca Hành - Quan Tài Vàng (2018)

[Thiếu Niên Ca Hành - Quan Tài Vàng (2018)]

[stt/Full 16 VS+TM] [hd/2020]
Nguyên Long - Yuan Long (2020)

[Nguyên Long - Yuan Long (2020)]

[stt/95 Phút LT] [hd/2020]
Gia Đình Groods Kỷ Nguyên Mới - The Croods A New Age (2020)

[Gia Đình Groods Kỷ Nguyên Mới - The Croods A New Age (2020)]

[stt/Tập 08 VS] [hd/Tập 08 TM]
Thiên Quan Tứ Phúc - Thiên Quan Tứ Phúc (2020)

[Thiên Quan Tứ Phúc - Thiên Quan Tứ Phúc (2020)]

[stt/Tập 64 VS] [hd/2020]
Vô Thượng Thần Đế - Vô Thượng Thần Đế (2020)

[Vô Thượng Thần Đế - Vô Thượng Thần Đế (2020)]

[stt/Tập 17 VS] [hd/Tập 17 TM]
Phàm Nhân Tu Tiên - Fan Ren Xiu Xian Zhuan (2020)

[Phàm Nhân Tu Tiên - Fan Ren Xiu Xian Zhuan (2020)]

[stt/88 Phút TM] [hd/2020]
Diệu Tiên Sinh - Mr Miao (2020)

[Diệu Tiên Sinh - Mr Miao (2020)]

[stt/10/36 VS] [hd/2020]
Tần Thời Minh Nguyệt 6 - Thượng Hải Hoành Lưu (2020)

[Tần Thời Minh Nguyệt 6 - Thượng Hải Hoành Lưu (2020)]

[stt/28 TM] [hd/2020]
Bảy Viên Ngọc Rồng Hành Tinh Hắc Ám - Super Dragon Ball Heroes (2019)

[Bảy Viên Ngọc Rồng Hành Tinh Hắc Ám - Super Dragon Ball Heroes (2019)]

[stt/Tập 12 VS] [hd/2020]
Toàn Chức Cao Thủ - The King Avatar (2020)

[Toàn Chức Cao Thủ - The King Avatar (2020)]

[stt/Full 08 VS] [hd/18/53 TM]
Máu Của Zeus - Blood Of Zeus (2020)

[Máu Của Zeus - Blood Of Zeus (2020)]

[stt/Full 114 TM] [hd/2016]
Vũ Canh Kỷ - Chronicles Of The God's Order (2020)

[Vũ Canh Kỷ - Chronicles Of The God's Order (2020)]

[stt/Full 07 TM] [hd/2020]
Giáo Lý Rồng - Dragon Dogma (2020)

[Giáo Lý Rồng - Dragon Dogma (2020)]

[stt/04/15 VS] [hd/2020]
Kính Song Thành - The Mirror Twin Cities (2020)

[Kính Song Thành - The Mirror Twin Cities (2020)]

[stt/Full 60 TM] [hd/2019]
Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)

[Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)]

[stt/Full 10 VS] [hd/2020]
Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Scumbag System (2020)

[Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Scumbag System (2020)]

[stt/67 Phút VS] [hd/Full TM]
Liệt Dương Thiên Đạo - The Rule Of Burning Sun (2020)

[Liệt Dương Thiên Đạo - The Rule Of Burning Sun (2020)]

[stt/Full 277 LT] [hd/2009]
Hội Pháp Sư - Fairy Tail (2009)

[Hội Pháp Sư - Fairy Tail (2009)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019)

[Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019)]

[stt/Full 13 TM] [hd/2020]
Thiên Bảo Phục Yêu Lục - Legend Of Exorcism (2020)

[Thiên Bảo Phục Yêu Lục - Legend Of Exorcism (2020)]

[stt/Full 08 TM] [hd/2020]
Thế Giới Khủng Long Trại Kỷ Phấn Trắng - Jurassic World Camp Cretaceous (2020)

[Thế Giới Khủng Long Trại Kỷ Phấn Trắng - Jurassic World Camp Cretaceous (2020)]

[stt/Full 11 VS] [hd/2020]
 Thám Tử Đại Gia - The Millionaire Detective Balance Unlimited (2020)

[ Thám Tử Đại Gia - The Millionaire Detective Balance Unlimited (2020)]

[stt/Full 12 VS] [hd/2020]
Dịch Vụ Thuê Bạn Gái - Rent A Girlfriend (2020)

[Dịch Vụ Thuê Bạn Gái - Rent A Girlfriend (2020)]

[stt/101 Phút VS] [hd/2018]
Huyền Thoại Muay Thái 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ - The Legend Of Muay Thai Nine Satra (2018)

[Huyền Thoại Muay Thái 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ - The Legend Of Muay Thai Nine Satra (2018)]

[stt/86 Phút VS] [hd/2020]
Superman Người Đàn Ông Của Ngày Mai - Superman Man Of Tomorrow (2020)

[Superman Người Đàn Ông Của Ngày Mai - Superman Man Of Tomorrow (2020)]

[stt/91 Phút TM] [hd/2019]
Nữ Hoàng Băng Giá 2 - Fronze 2 (2019)

[Nữ Hoàng Băng Giá 2 - Fronze 2 (2019)]