[stt/Trailer] [hd/2020]
Một Đời Một Kiếp - Forever And Ever (2020)

[Một Đời Một Kiếp - Forever And Ever (2020)]

[stt/Trailer] [hd/2020]
Trường An Như Cố - Trường An Như Cố (2021)

[Trường An Như Cố - Trường An Như Cố (2021)]

[stt/Full 60 LT] [hd/2017]
Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)

[Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)]

[stt/Full 55 VS] [hd/Full 55 TM]
Cẩm Y Chi Hạ - Under The Power (2019)

[Cẩm Y Chi Hạ - Under The Power (2019)]

[stt/Full 45 VS] [hd/Full 45 TM]
Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ - Love A Lifetime (2020)

[Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ - Love A Lifetime (2020)]

Thu Thiền là bộ phim được lấy bối cảnh thời dân quốc, khi Hong Kong bị Nhật xâm chiếm vào cuối năm 1941. Bộ phim kể về nam chính Diệp Xung ...
Thu Thiền (2020) - Autumn Cicada [38VS+06TM]

[Thu Thiền (2020) - Autumn Cicada [38VS+06TM]]

Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết kể về cuộc đời và mối tình của tiểu xà tinh tên Bạch Yêu Yêu (Dương Tử đóng). Bạch Yêu Yêu du ngoạn vô t...
Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết (2018) - The Destiny Of White Snake [Full 60/60 VS]

[Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết (2018) - The Destiny Of White Snake [Full 60/60 VS]]