[stt/Full68 VS] [hd/63/68 TM]
Nghiệp Đế Vương - Thượng Dương Phú (2021)

[Nghiệp Đế Vương - Thượng Dương Phú (2021)]

[stt/06/32 VS] [hd/2021]
Mộ Vương Chi Vương - Great King Of The Grave (2021)

[Mộ Vương Chi Vương - Great King Of The Grave (2021)]

[stt/07/24 VS] [hd/2021]
Thiên Nhai Khách - Sơn Hà Lệnh (2021)

[Thiên Nhai Khách - Sơn Hà Lệnh (2021)]

[stt/08/24 VS] [hd/09-24 RAW]
Thư Viện Thông Thiên - Celestial Authority Academy (2021)

[Thư Viện Thông Thiên - Celestial Authority Academy (2021)]

[stt/18/24 VS] [hd/12/24 TM]
Linh Lung Lang Tâm - Ling Long Lang Xin (2021)

[Linh Lung Lang Tâm - Ling Long Lang Xin (2021)]

[stt/26/38 VS] [hd/14/38 TM]
Thân Ái Chí Ái - Cá Mực Hầm Mật 2 (2020)

[Thân Ái Chí Ái - Cá Mực Hầm Mật 2 (2020)]

[stt/Full 28 VS] [hd/Full 28 TM]
Pháp Sư Vô Tâm 3 - The Monster Killer 3 (2020)

[Pháp Sư Vô Tâm 3 - The Monster Killer 3 (2020)]

[stt/Full 49 VS+TM] [hd/2020]
Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)

[Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)]

[stt/28/38 VS] [hd/2021]
Hôm Ấy Gặp Gỡ Tình Yêu Đích Thực - Really Meet Love That Day (2021)

[Hôm Ấy Gặp Gỡ Tình Yêu Đích Thực - Really Meet Love That Day (2021)]

[stt/39/40 VS] [hd/32/40 TM]
Đại Đường Minh Nguyệt - Weaving A Tale Of Love (2021)

[Đại Đường Minh Nguyệt - Weaving A Tale Of Love (2021)]

[stt/Full 40 VS+TM] [hd/2021]
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - A Girl Like Me (2021)

[Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - A Girl Like Me (2021)]

[stt/Full 40 VS] [hd/25/40 TM]
Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)

[Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)]

[stt/20/32 VS] [hd/12/32 TM]
Ở Rể - My Heroic Husband (2021)

[Ở Rể - My Heroic Husband (2021)]

[stt/10/24 VS] [hd/2021]
Chàng Trai Tôi Từng Nhớ - I Once Remembered That Guy (2021)

[Chàng Trai Tôi Từng Nhớ - I Once Remembered That Guy (2021)]

[stt/Full 45 VS] [hd/Full 45 TM]
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)

[Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)]

[stt/13/16 VS] [hd/2021]
Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi - My Young Pet General (2021)

[Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi - My Young Pet General (2021)]

[stt/08/24 VS] [hd/2021]
Những Rắc Rối Khi Lập Nghiệp - The Arc Of Life (2021)

[Những Rắc Rối Khi Lập Nghiệp - The Arc Of Life (2021)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2021]
Làm Trái Tim Em Mỉm Cười - Make My Heart Smile (2021)

[Làm Trái Tim Em Mỉm Cười - Make My Heart Smile (2021)]

[stt/Full 34 VS] [hd/2020]
Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)

[Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)]

[stt/08/30 VS] [hd/2021]
Xin Chào An Di - Humans (2021)

[Xin Chào An Di - Humans (2021)]

[stt/Full 40 VS] [hd/11/40 TM]
Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)

[Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)]

[stt/Full 38 VS] [hd/34/38 TM]
Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam - Unrequited Love (2021)

[Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam - Unrequited Love (2021)]

[stt/36/45 VS] [hd/18/15 TM]
Linh Lung - The Blessed Girl (2021)

[Linh Lung - The Blessed Girl (2021)]

[stt/20/24 VS] [hd/2021]
Tình Yêu Không Thể Ngờ - Love Unexpected (2021)

[Tình Yêu Không Thể Ngờ - Love Unexpected (2021)]

[stt/Full 30 VS] [hd/2020]
Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)

[Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2021]
Hóa Ra Thời Gian Đều Ghi Nhớ - Always Have Always Will (2021)

[Hóa Ra Thời Gian Đều Ghi Nhớ - Always Have Always Will (2021)]

[stt/21/47 VS] [hd/2021]
Giữa Thanh Xuân - Fighting Youth (2021)

[Giữa Thanh Xuân - Fighting Youth (2021)]

[stt/Full 45 VS] [hd/2021]
Thế Giới Này Không Dựa Vào Nhan Sắc - Beauty From Heart (2021)

[Thế Giới Này Không Dựa Vào Nhan Sắc - Beauty From Heart (2021)]

[stt/Full 38 VS] [hd/33/38 TM]
Nguy Cơ Tiên Sinh - Game Changer (2021)

[Nguy Cơ Tiên Sinh - Game Changer (2021)]

[stt/Full 73 VS+TM] [hd/2016]
Tru Tiên Thanh Vân Chí - The Legend Of Chusen (2016)

[Tru Tiên Thanh Vân Chí - The Legend Of Chusen (2016)]

[stt/Tập 18 VS] [hd/19-20 RAW]
Em Đẹp Nhất Trần Gian - The Most Beautiful You In The World (2021)

[Em Đẹp Nhất Trần Gian - The Most Beautiful You In The World (2021)]

[stt/Full 40 LT] [hd/2009]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Heaven Sword And The Dragon Saber (2009)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Heaven Sword And The Dragon Saber (2009)]

[stt/Full 28 VS] [hd/20/28 VS]
Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh - My Little Happiness (2021)

[Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh - My Little Happiness (2021)]

[stt/40/44 VS] [hd/2020]
Vật Trong Tay - The Controllers (2020)

[Vật Trong Tay - The Controllers (2020)]

[stt/Full 30LT] [hd/2018]
Đại Soái Ca - Handsome Marshal (2018)

[Đại Soái Ca - Handsome Marshal (2018)]

[stt/Full 25 VS] [hd/2019]
Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta -  Put Your Head On My Shoulder (2019)

[Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta - Put Your Head On My Shoulder (2019)]

[stt/Full 66 TM] [hd/2017]
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mạn Thiên - As Flowers Fade And Fly Across The Sky (2017)

[Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mạn Thiên - As Flowers Fade And Fly Across The Sky (2017)]

[stt/Full 50 LT] [hd/2017]
Thâm Cung Truyện - Love In The Imperial Palace (2017)

[Thâm Cung Truyện - Love In The Imperial Palace (2017)]

[stt/Full 52 VS] [hd/2018]
Liệt Hỏa Như Ca - Liehuo Ruge (2018)

[Liệt Hỏa Như Ca - Liehuo Ruge (2018)]

[stt/16/24 VS] [hd2020]
Kỳ Nghỉ Ấm Áp - Vacation Of Love (2021)

[Kỳ Nghỉ Ấm Áp - Vacation Of Love (2021)]

[stt/02/24 VS] [hd/2021]
Đừng Chọc Giận Con Gái - Don’t Mess With Girl (2021)

[Đừng Chọc Giận Con Gái - Don’t Mess With Girl (2021)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Bí Mật Võ Lâm - Mỹ Nhân Đồ Giám (2020)

[Bí Mật Võ Lâm - Mỹ Nhân Đồ Giám (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/2020]
Cuộc Sống Vô Hình - Invisible Life (2020)

[Cuộc Sống Vô Hình - Invisible Life (2020)]

[stt/Full 41 VS] [hd/2019]
Phượng Dịch Truyền Thuyết Phượng Hoàng - Legend Of The Phoenix (2019)

[Phượng Dịch Truyền Thuyết Phượng Hoàng - Legend Of The Phoenix (2019)]

[stt/Full 96 LT] [hd/2014]
Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - The Empress Of China (2014)

[Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - The Empress Of China (2014)]

[stt/Full 48 TM] [hd/2017]
Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)

[Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)]

[stt/Full 76 LT] [hd/2013]
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Empresses In The Palace (2013)

[Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Empresses In The Palace (2013)]

[stt/Full 87 LT] [hd/2018]
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi Royal Love In The Palace (2018)

[Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi Royal Love In The Palace (2018)]