[stt/Full68 VS] [hd/63/68 TM]
Nghiệp Đế Vương - Thượng Dương Phú (2021)

[Nghiệp Đế Vương - Thượng Dương Phú (2021)]

[stt/20/30 VS] [hd/2021]
Lối Rẽ Con Tim - Wong Wien Hua Jai (2021)

[Lối Rẽ Con Tim - Wong Wien Hua Jai (2021)]

[stt/02/30 VS] [hd/2021]
Nabi Tôi Sẽ Không Yêu - Em Step Darling (2021)

[Nabi Tôi Sẽ Không Yêu - Em Step Darling (2021)]

[stt/06/32 VS] [hd/2021]
Mộ Vương Chi Vương - Great King Of The Grave (2021)

[Mộ Vương Chi Vương - Great King Of The Grave (2021)]

[stt/07/24 VS] [hd/2021]
Thiên Nhai Khách - Sơn Hà Lệnh (2021)

[Thiên Nhai Khách - Sơn Hà Lệnh (2021)]

[stt/08/24 VS] [hd/09-24 RAW]
Thư Viện Thông Thiên - Celestial Authority Academy (2021)

[Thư Viện Thông Thiên - Celestial Authority Academy (2021)]

[stt/18/24 VS] [hd/12/24 TM]
Linh Lung Lang Tâm - Ling Long Lang Xin (2021)

[Linh Lung Lang Tâm - Ling Long Lang Xin (2021)]

[stt/26/38 VS] [hd/14/38 TM]
Thân Ái Chí Ái - Cá Mực Hầm Mật 2 (2020)

[Thân Ái Chí Ái - Cá Mực Hầm Mật 2 (2020)]

[stt/Full 28 VS] [hd/Full 28 TM]
Pháp Sư Vô Tâm 3 - The Monster Killer 3 (2020)

[Pháp Sư Vô Tâm 3 - The Monster Killer 3 (2020)]

[stt/Full 49 VS+TM] [hd/2020]
Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)

[Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)]

[stt/28/38 VS] [hd/2021]
Hôm Ấy Gặp Gỡ Tình Yêu Đích Thực - Really Meet Love That Day (2021)

[Hôm Ấy Gặp Gỡ Tình Yêu Đích Thực - Really Meet Love That Day (2021)]

[stt/03/16 VS] [hd/2021]
Xin Chào Tôi Ơi - Hello Me (2021)

[Xin Chào Tôi Ơi - Hello Me (2021)]

[stt/03/16 VS] [hd/2021]
Sisyphus Thần Thoại - Sisyphus The Myth (2021)

[Sisyphus Thần Thoại - Sisyphus The Myth (2021)]

[stt/39/40 VS] [hd/32/40 TM]
Đại Đường Minh Nguyệt - Weaving A Tale Of Love (2021)

[Đại Đường Minh Nguyệt - Weaving A Tale Of Love (2021)]

[stt/Full 40 VS+TM] [hd/2021]
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - A Girl Like Me (2021)

[Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - A Girl Like Me (2021)]

[stt/Full 40 VS] [hd/25/40 TM]
Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)

[Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)]

[stt/08 VS] [hd/2016]
Ngai Vàng Của Thiên Nga - Banlang Hong (2016)

[Ngai Vàng Của Thiên Nga - Banlang Hong (2016)]

[stt/08/16 VS] [hd/04/16 TM]
LUCA Sự Khởi Đầu - LUCA The Beginning (2021)

[LUCA Sự Khởi Đầu - LUCA The Beginning (2021)]

[stt/20/32 VS] [hd/12/32 TM]
Ở Rể - My Heroic Husband (2021)

[Ở Rể - My Heroic Husband (2021)]

[stt/10/24 VS] [hd/2021]
Chàng Trai Tôi Từng Nhớ - I Once Remembered That Guy (2021)

[Chàng Trai Tôi Từng Nhớ - I Once Remembered That Guy (2021)]

[stt/Full 16 VS] [hd/2020]
Lời Yêu Trong Mưa - Voice In The Rain (2020)

[Lời Yêu Trong Mưa - Voice In The Rain (2020)]

[stt/1/16 VS] [hd/2021]
Vẫn Chưa 30 - Not Yet Thirty (2021)

[Vẫn Chưa 30 - Not Yet Thirty (2021)]

[stt/Full 30 VS+TM] [hd/2020]
Mắt Xích Hận Thù - So Wayree (2020)

[Mắt Xích Hận Thù - So Wayree (2020)]

[stt/Full 45 VS] [hd/Full 45 TM]
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)

[Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)]

[stt/13/16 VS] [hd/2021]
Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi - My Young Pet General (2021)

[Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi - My Young Pet General (2021)]

[stt/08/24 VS] [hd/2021]
Những Rắc Rối Khi Lập Nghiệp - The Arc Of Life (2021)

[Những Rắc Rối Khi Lập Nghiệp - The Arc Of Life (2021)]

[stt/02/13 VS] [hd/2021]
Thời Khắc Sinh Tử - Times (2021)

[Thời Khắc Sinh Tử - Times (2021)]

[stt/Tập 03 VS] [hd/2021]
Oan Gia Ngõ Hẹp - Khu Khaen Saen Rak (2021)

[Oan Gia Ngõ Hẹp - Khu Khaen Saen Rak (2021)]

[stt/02/20 VS] [hd/2021]
Vincenzo - Vincenzo (2021)

[Vincenzo - Vincenzo (2021)]

[stt/Full 30 VS] [hd/2021]
Cô Vợ Bắt Buộc - Mia Jum Pen (2021)

[Cô Vợ Bắt Buộc - Mia Jum Pen (2021)]

[stt/02/12 VS] [hd/01/12 TM]
Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu 2 - The Penthouse: War In Life 2 (2021)

[Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu 2 - The Penthouse: War In Life 2 (2021)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2021]
Làm Trái Tim Em Mỉm Cười - Make My Heart Smile (2021)

[Làm Trái Tim Em Mỉm Cười - Make My Heart Smile (2021)]

[stt/Full 21 VS+TM] [hd/2021]
Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu - Penthouse War In Life (2020)

[Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu - Penthouse War In Life (2020)]

[stt/Full 34 VS] [hd/2020]
Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)

[Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)]

[stt/08/30 VS] [hd/2021]
Xin Chào An Di - Humans (2021)

[Xin Chào An Di - Humans (2021)]

[stt/Full 40 VS] [hd/11/40 TM]
Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)

[Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)]

[stt/Tập 02 VS] [hd/2021]
Gái Văn Phòng 2000 Tuổi - Girl2K (2021)

[Gái Văn Phòng 2000 Tuổi - Girl2K (2021)]

[stt/Full 38 VS] [hd/34/38 TM]
Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam - Unrequited Love (2021)

[Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam - Unrequited Love (2021)]

[stt/36/45 VS] [hd/18/15 TM]
Linh Lung - The Blessed Girl (2021)

[Linh Lung - The Blessed Girl (2021)]

[stt/20/24 VS] [hd/2021]
Tình Yêu Không Thể Ngờ - Love Unexpected (2021)

[Tình Yêu Không Thể Ngờ - Love Unexpected (2021)]

[stt/Full 26 VS] [hd/2021]
Hoàng Tử Ếch - Rak Woon Wai Jao Chai Kob (2021)

[Hoàng Tử Ếch - Rak Woon Wai Jao Chai Kob (2021)]

[stt/Full 30 VS] [hd/2020]
Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)

[Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)]

[stt/10/16 VS] [hd/06/16 TM]
Tiền Bối Đừng Đánh Màu Son Đó - Sunbae Don't Put On That Lipstick (2021)

[Tiền Bối Đừng Đánh Màu Son Đó - Sunbae Don't Put On That Lipstick (2021)]

[stt/Full 20 VS] [hd/18/20 TM]
Công Chúa Khó Gần - No Touch Princess (2020)

[Công Chúa Khó Gần - No Touch Princess (2020)]

[stt/Full 08 VS] [hd/2021]
Đánh Số Cuộc Tình - Love Scene Number (2021)

[Đánh Số Cuộc Tình - Love Scene Number (2021)]

[stt/Full 16 VS+TM] [hd/2020]
Vẻ Đẹp Đích Thực - True Beauty (2020)

[Vẻ Đẹp Đích Thực - True Beauty (2020)]

[stt/15/16 VS] [hd/2020]
Ám Hành Ngự Sử - Thanh Tra Hoàng Gia Bí Mật (2020)

[Ám Hành Ngự Sử - Thanh Tra Hoàng Gia Bí Mật (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2021]
Hóa Ra Thời Gian Đều Ghi Nhớ - Always Have Always Will (2021)

[Hóa Ra Thời Gian Đều Ghi Nhớ - Always Have Always Will (2021)]