[stt/71 Phút VS] [hd/2021]
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy - Proud Of Love (2021)

[Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy - Proud Of Love (2021)]

[stt/86 Phút VS] [hd/2021]
Tế Công Hàng Long La Hán - Down The Dragon (2021)

[Tế Công Hàng Long La Hán - Down The Dragon (2021)]

[stt/86 Phút] [hd/2021]
Thị Trấn Kỳ Lân - Magic Town (2021)

[Thị Trấn Kỳ Lân - Magic Town (2021)]

[stt/90 Phút VS] [hd/2021]
Anh Hùng Trở Về - Heroes Return (2021)

[Anh Hùng Trở Về - Heroes Return (2021)]

[stt/79 Phút VS] [hd/2021]
Thanh Long Yển Nguyệt Đao - Knights Of Valour (2021)

[Thanh Long Yển Nguyệt Đao - Knights Of Valour (2021)]

[stt/101 Phút VS] [hd/2011]
Thiện Nữ U Hồn - A Chinese Fairy Tale (2011)

[Thiện Nữ U Hồn - A Chinese Fairy Tale (2011)]

[stt/91 Phút VS] [hd/2021]
Chuyến Tàu Chuột Điên - Rat Disaster (2021)

[Chuyến Tàu Chuột Điên - Rat Disaster (2021)]

[stt/87 Phút VS] [hd/2020]
Hành Động Vượt Ngục - Breakout Brothers (2020)

[Hành Động Vượt Ngục - Breakout Brothers (2020)]

[stt/70 Phút VS] [hd/2021]
Cấm Vũ Lệnh Chi Cửu U - Dragon Slayer (2020)

[Cấm Vũ Lệnh Chi Cửu U - Dragon Slayer (2020)]

[stt/105 Phút TM] [hd/2020]
Thòng Lọng Ma 2 - The Rope Curse 2 (2020)

[Thòng Lọng Ma 2 - The Rope Curse 2 (2020)]

[stt/95 Phút VS] [hd/2020]
Tướng Quân Nặc - Fall In Love With My King (2020)

[Tướng Quân Nặc - Fall In Love With My King (2020)]

[stt/74 Phút VS] [hd/2020]
Bảo Vệ Thần Môn - Door Guardians (2020)

[Bảo Vệ Thần Môn - Door Guardians (2020)]

[stt/84 Phút TM] [hd/2020]
Diệp Vấn Bậc Thầy Võ Thuật - Ip Man Kung Fu Master (2019)

[Diệp Vấn Bậc Thầy Võ Thuật - Ip Man Kung Fu Master (2019)]

[stt/120 Phút VS+TM] [hd/2020]
Hải Đại Ngư - Enormous Legendary Fish (2020)

[Hải Đại Ngư - Enormous Legendary Fish (2020)]

[stt/82 Phút VS] [hd/2020]
Liêu Trai Cổ Quyển Lan Nhược Cảnh - Lan Ruo Zhi Jing (2020)

[Liêu Trai Cổ Quyển Lan Nhược Cảnh - Lan Ruo Zhi Jing (2020)]

[stt/90 Phút VS] [hd/2020]
Chiến Huyền Vũ - Chivalrous (2020)

[Chiến Huyền Vũ - Chivalrous (2020)]

[stt/80 Phút VS] [hd/2020]
Giếng Tỏa Long - The Dragon Hunting Well (2020)

[Giếng Tỏa Long - The Dragon Hunting Well (2020)]

[stt/83 Phút VS] [hd/2020]
Cửu Hà Long Xà - Vulcan Legend Of Jiu He (2020)

[Cửu Hà Long Xà - Vulcan Legend Of Jiu He (2020)]

[stt/106 Phút TM] [hd/2019]
Diệp Vấn 4 Hồi Cuối (2019) - Ip Man 4 The Finale [106 Phút VS]

[Diệp Vấn 4 Hồi Cuối (2019) - Ip Man 4 The Finale [106 Phút VS]]

[stt/96 Phút VS] [hd/2020]
Đừng Chọc Giận Sư Huynh Ta - Fall In Love With My Badboy (2020)

[Đừng Chọc Giận Sư Huynh Ta - Fall In Love With My Badboy (2020)]

[stt/91 Phút VS] [hd/2020]
Thật Giả Mỹ Hầu Vương - True And False Monkey King (2020)

[Thật Giả Mỹ Hầu Vương - True And False Monkey King (2020)]

[stt/71 Phút VS] [hd/2020]
Đột Kích Nghịch Cảnh - Adversity Raid (2020)

[Đột Kích Nghịch Cảnh - Adversity Raid (2020)]

[stt/96 Phút VS] [hd/2020]
Tru Niệm Sư - Soul Hunter (2020)

[Tru Niệm Sư - Soul Hunter (2020)]

[stt/82 Phút VS] [hd/2020]
Đại Thánh Tái Sinh - Revival Of The Monkey King (2020)

[Đại Thánh Tái Sinh - Revival Of The Monkey King (2020)]

[stt/93 Phut VS] [hd/2020]
Triệu Tử Long - Zhao Zilong (2020)

[Triệu Tử Long - Zhao Zilong (2020)]

[stt/Full VS] [hd/2020]
Tân La Tân Nương - Love In Blood (2020)

[Tân La Tân Nương - Love In Blood (2020)]

[stt/Full VS] [hd/2020]
Trái Tim Mùa Thu - Autumn Fairy Tale (2020)

[Trái Tim Mùa Thu - Autumn Fairy Tale (2020)]

[stt/72 Phút TM] [hd/2020]
Độc Cốc Tân Nương - Poison Valley Bride (2020)

[Độc Cốc Tân Nương - Poison Valley Bride (2020)]

[stt/82 Phút VS] [hd/2019]
Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)

[Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)]

[stt/86 Phút TM] [hd/2020]
Trảm Phong Đao - The Blade Of Wind (2020)

[Trảm Phong Đao - The Blade Of Wind (2020)]

[stt/88 Phút TM] [hd/2020]
Diệu Tiên Sinh - Mr Miao (2020)

[Diệu Tiên Sinh - Mr Miao (2020)]

[stt/83 Phút VS] [hd/2020]
Quái Vật Thức Tỉnh - Alien Invasion (2020)

[Quái Vật Thức Tỉnh - Alien Invasion (2020)]

[stt/81 Phút VS] [hd/2020]
Yến Xích Hà Truyện - Tình Mê Lan Nhược Tự (2020)

[Yến Xích Hà Truyện - Tình Mê Lan Nhược Tự (2020)]

[stt/116 Phút TM] [hd/2016]
Người Thuê Nhà Ở Tầng Dưới - The Tenant Downstairs (2016)

[Người Thuê Nhà Ở Tầng Dưới - The Tenant Downstairs (2016)]

[stt/76 Phút VS+TM] [hd/2020]
Sơn Hải Cự Thú - Ancient Monster (2020)

[Sơn Hải Cự Thú - Ancient Monster (2020)]

[stt/97 Phút VS] [hd/2020]
Vua Thượng Hải 2 - Lord Of Shanghai 2 (2020)

[Vua Thượng Hải 2 - Lord Of Shanghai 2 (2020)]

[stt/114 Phút VS] [hd/2020]
Tây Du Ký 3 Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3 (2018)

[Tây Du Ký 3 Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3 (2018)]

[stt/84 Phút VS] [hd/2020]
Tề Thiên Đại Thánh - Monkey King (2020)

[Tề Thiên Đại Thánh - Monkey King (2020)]

[stt/79 Phút VS] [hd/2020]
Yêu Thủ Thôi Hoa - Lich Hand To Destroy Flowers (2020)

[Yêu Thủ Thôi Hoa - Lich Hand To Destroy Flowers (2020)]

[stt/67 Phút VS] [hd/2020]
Phượng Lệ Cửu Thiên Diễm Xích - Love In The Land Of Immortality (2020)

[Phượng Lệ Cửu Thiên Diễm Xích - Love In The Land Of Immortality (2020)]

[stt/91 Phút VS] [hd/2020]
Ma Thổi Đèn Tương Tây Mật Tạng - Mojin Mysterious Treasure (2020)

[Ma Thổi Đèn Tương Tây Mật Tạng - Mojin Mysterious Treasure (2020)]

[stt/85 Phút VS] [hd/2020]
Càn Khôn Bát Cực - The Master of BAJI (2020)

[Càn Khôn Bát Cực - The Master of BAJI (2020)]

[stt/70 Phút VS] [hd/2020]
Thiếu Niên Diệp Vấn - Young Ip Man Crisis Time (2020)

[Thiếu Niên Diệp Vấn - Young Ip Man Crisis Time (2020)]

[stt/87 Phút TM] [hd/2020]
Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess (2020)

[Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess (2020)]

[stt/79 Phút VS] [hd/2020]
Mãng Hoang Kỷ Thần Hồn Kiếm - The Legend Of Jade Sword (2020)

[Mãng Hoang Kỷ Thần Hồn Kiếm - The Legend Of Jade Sword (2020)]

[stt/96 Phút VS] [hd/Full TM]
Ranh Giới Mỹ Nhân Ngư - Mermaid Bound (2020)

[Ranh Giới Mỹ Nhân Ngư - Mermaid Bound (2020)]

[stt/73 Phút VS] [hd/2020]
Môn Thần - Door Gods (2020)

[Môn Thần - Door Gods (2020)]

[stt/87 Phút VS] [hd/2020]
Thiếu Lâm Hàng Ma - Vanquishing The Demons (2020)

[Thiếu Lâm Hàng Ma - Vanquishing The Demons (2020)]