[stt/Full68 VS] [hd/63/68 TM]
Nghiệp Đế Vương - Thượng Dương Phú (2021)

[Nghiệp Đế Vương - Thượng Dương Phú (2021)]

[stt/06/32 VS] [hd/2021]
Mộ Vương Chi Vương - Great King Of The Grave (2021)

[Mộ Vương Chi Vương - Great King Of The Grave (2021)]

[stt/Tập 17 VS] [hd/2020]
Ta Là Đại Thần Tiên - I Am A Great God (2020)

[Ta Là Đại Thần Tiên - I Am A Great God (2020)]

[stt/07/24 VS] [hd/2021]
Thiên Nhai Khách - Sơn Hà Lệnh (2021)

[Thiên Nhai Khách - Sơn Hà Lệnh (2021)]

[stt/08/24 VS] [hd/09-24 RAW]
Thư Viện Thông Thiên - Celestial Authority Academy (2021)

[Thư Viện Thông Thiên - Celestial Authority Academy (2021)]

[stt/18/24 VS] [hd/12/24 TM]
Linh Lung Lang Tâm - Ling Long Lang Xin (2021)

[Linh Lung Lang Tâm - Ling Long Lang Xin (2021)]

[stt/71 Phút VS] [hd/2021]
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy - Proud Of Love (2021)

[Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy - Proud Of Love (2021)]

[stt/26/38 VS] [hd/14/38 TM]
Thân Ái Chí Ái - Cá Mực Hầm Mật 2 (2020)

[Thân Ái Chí Ái - Cá Mực Hầm Mật 2 (2020)]

[stt/Full 28 VS] [hd/Full 28 TM]
Pháp Sư Vô Tâm 3 - The Monster Killer 3 (2020)

[Pháp Sư Vô Tâm 3 - The Monster Killer 3 (2020)]

[stt/Full 49 VS+TM] [hd/2020]
Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)

[Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)]

[stt/Tập 10 VS] [hd/Tập 02 TM]
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2 - Xue Ying Ling Zhu 2 (2021)

[Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2 - Xue Ying Ling Zhu 2 (2021)]

[stt/28/38 VS] [hd/2021]
Hôm Ấy Gặp Gỡ Tình Yêu Đích Thực - Really Meet Love That Day (2021)

[Hôm Ấy Gặp Gỡ Tình Yêu Đích Thực - Really Meet Love That Day (2021)]

[stt/39/40 VS] [hd/32/40 TM]
Đại Đường Minh Nguyệt - Weaving A Tale Of Love (2021)

[Đại Đường Minh Nguyệt - Weaving A Tale Of Love (2021)]

[stt/Full 40 VS+TM] [hd/2021]
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - A Girl Like Me (2021)

[Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - A Girl Like Me (2021)]

[stt/Full 40 VS] [hd/25/40 TM]
Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)

[Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)]

[stt/20/32 VS] [hd/12/32 TM]
Ở Rể - My Heroic Husband (2021)

[Ở Rể - My Heroic Husband (2021)]

[stt/10/24 VS] [hd/2021]
Chàng Trai Tôi Từng Nhớ - I Once Remembered That Guy (2021)

[Chàng Trai Tôi Từng Nhớ - I Once Remembered That Guy (2021)]

[stt/Full 45 VS] [hd/Full 45 TM]
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)

[Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)]

[stt/13/16 VS] [hd/2021]
Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi - My Young Pet General (2021)

[Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi - My Young Pet General (2021)]

[stt/08/24 VS] [hd/2021]
Những Rắc Rối Khi Lập Nghiệp - The Arc Of Life (2021)

[Những Rắc Rối Khi Lập Nghiệp - The Arc Of Life (2021)]

[stt/Tập 10 VS] [hd/2021]
Thần Võ Thiên Tôn - The Legend Of Sky Lord (2021)

[Thần Võ Thiên Tôn - The Legend Of Sky Lord (2021)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2021]
Làm Trái Tim Em Mỉm Cười - Make My Heart Smile (2021)

[Làm Trái Tim Em Mỉm Cười - Make My Heart Smile (2021)]

[stt/Full 34 VS] [hd/2020]
Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)

[Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)]

[stt/08/30 VS] [hd/2021]
Xin Chào An Di - Humans (2021)

[Xin Chào An Di - Humans (2021)]

[stt/Full 40 VS] [hd/11/40 TM]
Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)

[Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)]

[stt/Tập 144 VS] [hd/Tập 142 TM]
Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018)

[Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018)]

[stt/86 Phút VS] [hd/2021]
Tế Công Hàng Long La Hán - Down The Dragon (2021)

[Tế Công Hàng Long La Hán - Down The Dragon (2021)]

[stt/Tập 151 VS] [hd/2020]
Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)

[Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)]

[stt/Full 38 VS] [hd/34/38 TM]
Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam - Unrequited Love (2021)

[Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam - Unrequited Love (2021)]

[stt/86 Phút] [hd/2021]
Thị Trấn Kỳ Lân - Magic Town (2021)

[Thị Trấn Kỳ Lân - Magic Town (2021)]

[stt/90 Phút VS] [hd/2021]
Anh Hùng Trở Về - Heroes Return (2021)

[Anh Hùng Trở Về - Heroes Return (2021)]

[stt/79 Phút VS] [hd/2021]
Thanh Long Yển Nguyệt Đao - Knights Of Valour (2021)

[Thanh Long Yển Nguyệt Đao - Knights Of Valour (2021)]

[stt/Tập 01 VS] [hd/2021]
Thanh Xuân Có Bạn 3 - Youth With You 3 (2021)

[Thanh Xuân Có Bạn 3 - Youth With You 3 (2021)]

[stt/36/45 VS] [hd/18/15 TM]
Linh Lung - The Blessed Girl (2021)

[Linh Lung - The Blessed Girl (2021)]

[stt/20/24 VS] [hd/2021]
Tình Yêu Không Thể Ngờ - Love Unexpected (2021)

[Tình Yêu Không Thể Ngờ - Love Unexpected (2021)]

[stt/Full 30 VS] [hd/2020]
Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)

[Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)]

[stt/Tập 37 VS] [hd/2020]
Tuyệt Thế Võ Hồn - Tuyệt Thế Võ Hồn (2020)

[Tuyệt Thế Võ Hồn - Tuyệt Thế Võ Hồn (2020)]

[stt/Tập 29 VS] [hd/2020]
Thiên Hoang Chiến Thần - Thiên Hoang Chiến Thần (2020)

[Thiên Hoang Chiến Thần - Thiên Hoang Chiến Thần (2020)]

[stt/04 VS] [hd/2021]
Sơn Hà Kiếm Tâm - Thousand Autumns (2021)

[Sơn Hà Kiếm Tâm - Thousand Autumns (2021)]

[stt/Tập 19 VS] [hd/2020]
Vạn Giới Pháp Thần - Vạn Giới Pháp Thần (2020)

[Vạn Giới Pháp Thần - Vạn Giới Pháp Thần (2020)]

[stt/Tập 73 VS] [hd/2020]
Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao (2020)

[Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao (2020)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Khoảnh Khắc Rung Động - Sparkle Love (2020)

[Khoảnh Khắc Rung Động - Sparkle Love (2020)]

[stt/Tập 29 VS] [hd/2020]
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhất Niệm Vĩnh Hằng (2020)

[Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhất Niệm Vĩnh Hằng (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2021]
Hóa Ra Thời Gian Đều Ghi Nhớ - Always Have Always Will (2021)

[Hóa Ra Thời Gian Đều Ghi Nhớ - Always Have Always Will (2021)]

[stt/21/47 VS] [hd/2021]
Giữa Thanh Xuân - Fighting Youth (2021)

[Giữa Thanh Xuân - Fighting Youth (2021)]

[stt/Full 45 VS] [hd/2021]
Thế Giới Này Không Dựa Vào Nhan Sắc - Beauty From Heart (2021)

[Thế Giới Này Không Dựa Vào Nhan Sắc - Beauty From Heart (2021)]

[stt/Full 38 VS] [hd/33/38 TM]
Nguy Cơ Tiên Sinh - Game Changer (2021)

[Nguy Cơ Tiên Sinh - Game Changer (2021)]

[stt/Tập 09 VS] [hd/2021]
Lưu Tinh Huyễn Kiếm - Liu Xing Huan Jian (2021)

[Lưu Tinh Huyễn Kiếm - Liu Xing Huan Jian (2021)]